Svenska brunråttor är bärare av allvarlig smittan Leptospiros

 Svenska brunråttor är bärare av allvarlig smittan Leptospiros som kan smitta både till människan och hundarna.

Leptospiros hos människor uppträder ofta med lindriga, influensaliknande symtom men också som en allvarlig, livshotande sjukdom med blödningar och skador på lever och njurar. Husdjur som drabbas av leptospiros kan uppvisa en varierande sjukdomsbild. Hos till exempel nötkreatur ses i allvarliga fall feber, blod i urinen, gulsot, anemi, aborter och upphörd mjölkproduktion, skriver SVA

Ny forskarstudie: Svenska brunråttor är bärare av allvarlig smitta. Bakgrund till studien. Statistik visar att antalet gnagare ökar i Sverige. 1 Samtidigt är kunskapen bristfällig om vilka smittor exempelvis våra inhemska råttor bär på som kan orsaka sjukdomar hos människor. Allt eftersom transporter och resandet ökar mellan olika länder ökar också möjligheten att nya, tidigare okända smittor, kommer in i Sverige. Därför driver Zoonosis Science Center, IMBIM, vid Uppsala universitet sedan våren 214 ett forskningsprojekt för att kartlägga vilka smittsamma mikroorganismer som svenska råttor kan sprida till människor. Det tvärvetenskapliga Zoonosis Science Center leds av professorna Åke Lundkvist och Björn Olsen, och detta forskningsprojekt koordineras av Tanja Strand. Så utfördes studien. I den första delen av projektet har forskargruppen valt att söka efter Leptospira, en bakterie som finns i cirka 3 olika varianter. En av varianterna Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae är mycket farlig för människor. Studien har utförts i ett nära samarbete mellan Anticimex och Uppsala universitet. Anticimex har inom ramen för sin ordinarie verksamhet samlat in råttor i Stockholm, Göteborg och Malmö, som frysts och levererats till Uppsala universitet. Zoonosis Science Center vid Uppsala universitet har ansvarat för analyserna av råttorna. I studien har sammanlagt 3 råttor analyserats för antikroppar mot Leptospira genom den erkända metoden MAT (Mikroskopiskt agglutinationstest), som utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt. Studiens resultat. 13 procent av de analyserade råttorna testades positiva för den allvarligaste varianten av Leptospira-bakterien. 2 De smittade råttorna kom från människors närmiljöer såsom lägenheter, caféer och köpcentrum. Leptospira är inte unikt för Sverige. Rapporter från länder som till exempel Irland 3 och Tyskland 4 visar att Leptospira är på uppgång. I en omfattande rapport från Danmark 5 har 584 fall bekräftats där människor smittats av Leptospirabakterien, varav 168 personer med den mest allvarliga varianten. I en liknande studie från Portugal 6 fann man 1 24 patienter smittade med Leptospira. Att råttor, som finns i vår direkta närmiljö, bär på denna smitta är oroväckande och behöver utredas vidare. Tanja Strand, forskare vid Zoonosis Science Center, IMBIM Uppsala universitet, skriver Anticimex på sin hemsida

04a17839ca2a50a26b9820436795a5eb


Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.