Ulf Uddman och Pekka Olson på SKK svarar ang Jaktjournalens granskning

Ulf Uddman SKK Foto: Måns Engelbrektsson

Ulf Uddman och Pekka Olson på Svenska kennelklubben svarar angående artikeln där Jaktjournalen granskat veterinärvården, som vi skrev om i veckan här.

Jaktjournalen har valt att beskriva förändringen av ägarskapet av veterinärvården i Sverige på ett väldigt insinuant sätt!

–                          SKK har aldrig ägt något djursjukhus eller veterinärklinik

–                          SKK har varit en av initiativtagarna till att vi fick en väl utbredd avancerad djursjukvård i hela landet till gagn för hundar. Ägarskapet av de främsta djursjukhusen har i stor utsträckning skett genom självständiga stiftelser

–                          En viktig faktor för den kvalificerade djursjukvården är en väl fungerande och spridd veterinärvårdsförsäkring

–                          Det har varit en konstant kostnadsutveckling som överstiger konsumentprisindex på svensk veterinärvård under minst de senaste 30 åren

En kort bakgrund till SKKs engagemang i utvecklingen av djursjukvården och djurförsäkring.

I slutet av 1950 talet och in på 1970 talet engagerade sig SKK djupt för att den då i stort sett obefintliga kvalificerade djursjukvården för hundar i vårt land skulle utvecklas. Detta skede på olika sätt och ett var bland annat att SKK var en av fyra grundare av stiftelsen Storstockholms djursjukhus. Skälet till bildandet var att hundägare i Stockholm skulle ha tillgång till en kvalificerad veterinärvård med anledning av att staten vid det tillfället hade beslutat att flytta dåvarande Veterinärhögskolan från Stockholm till Uppsala.

Under 1970-1990 talet utvecklades djursjukvården för hundar och andra sällskapsdjur snabbt i vårt land. Detta kom att innebära att SKKs engagemang i ovannämnda stiftelse kom att begränsas till att nominera en person i styrelsen i stiftelsen. I övrigt drev stiftelsen sin verksamhet helt självständigt av djursjukhusen Albano och Bagarmossen utan någon involvering från SKKs sida. Kring 2010 fanns det i stiftelsen stora investeringsbehov i de av stiftelsen ägda  djursjukhusen. Den dåvarande styrelsen bedömde att man själv inte hade de ekonomiska förutsättningarna för dessa investeringar och valde då ett kommersiellt samarbete med privata investerare, som sedan blev grunden till Anicura. Beslutet om denna försäljning skede självständigt av stiftelsen styrelse utan att exempelvis SKK var involverad i beslutet.

För att finansiera en i hela landet kvalificerad djursjukvård, är en väl fungerande försäkringslösning en viktig pusselbit. Redan i början av 1960 talet började SKK en samverkan med dåvarande Jordbrukets Försäkringsbolag, JFB, för att få till stånd en bra försäkring för hundarnas behov av veterinärvård. Detta samarbete har sedan dess fortsatt. När JFB ombildades kring 1990 till ett dotterbolag till Länsförsäkringar erbjöds SKK och andra djurorganisationer möjlighet att nominera några ledamöter i Agrias styrelse. Sedan dess har någon från SKK eller andra organisationer för hund och katt nominerat personer till styrelsen. Från SKKs sida har under årens lopp flera ledamöter ur SKKs styrelse medverkat och Ulf Uddman var under 25 år suppleant i styrelsen. När Ulf Uddman återkom i styrelsen 2017 och då ersatte den av Jägarförbundet nominerade personen hade suppleanter tagits bort. Han blev vald som ordinarie ledamot i styrelsen av Agrias särskilda valberedning som består av företrädare för organisationer inom hund och kattsektorn.

Kostnadsutvecklingen inom svensk veterinärvård har varit ett omdebatterat ämne inom SKK i mer än 30 år. Konkurrensverket genomförde under 2018 en studie av svensk djursjukvård och djurförsäkring. I rapporten visade verket att det varit en konstant kostnadsökning inom djursjukvården i vårt land vida överstigande konsumentprisindex under lång tid. De redogjorde även för bakgrunderna till denna utveckling som främst kan tillskrivas att vi hundägare i allt större grad ställer ökade krav på avancerad behandling av våra hundar samt en förändrad lagstiftning rörande hygienregler, personalkompetens med mera. Intåget av de två koncernerna  AniCura och Evidensia har i denna utvecklingskurva ”bara” renderat ett jack i kurvan kring 2012. Att ägandeformen ska ha en avgörande betydelse för vilka priser som debiteras motsägs av att exempelvis det ända kvarvarande stiftelseägda djursjukhuset, Blå stjärnan i Göteborg, har samma prisnivå som övriga djursjukhus i landet. Detsamma gäller för priserna hos det statligt ägda drivna Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Idag säljer drygt tio olika bolag veterinärvårdsförsäkring till oss hundägare i landet. Konkurrensen dem emellan är stor. Kostnaden för försäkringen är helt hänförlig till de kostnader som respektive bolag blir debiterade för vården samt de villkor som respektive bolag har för sina försäkringar. Veterinärvården för sällskapsdjur har inga offentliga bidrag utan bekostas av oss djurägare själva. För att det ska finnas långsiktighet i både driften av kvalificerad vård som försäkring så måste respektive bolag kunna vissa på överskott sett över tid.

Allt ovan beskrev Ulf Uddman i den intervju som Jaktjournalen hade med honom och som skribenten tyvärr har valt att tolka på sitt insinuanta sätt. Pekka Olson har inte blivit tillfrågad av artikelförfattaren eller fått möjlighet att lämna kommentar på texten. Pekka Olson har varit anställd i Agria i mer än 20 år och gick i pension 2017. Agria har inte ägt eller sålt djursjukhus och att beskriva Pekka Olsons helt normala arbete i sin anställning i Agria som att han är ”djupt insyltad” i Agrias affärer är också insinuant.

SKK fortsätter att arbeta med att se till att vi har en prisvärd kvalificerad veterinärvård i hela landet till exempel så att vi hundägare ska ges än bättre möjlighet att kunna bedöma kostnaden för föreslagna eller genomförda veterinärvårdsinsatser på en sjuk hund.

Vidare har det faktum att Stiftelsen Storstockholms Djursjukhus idag har ett mycket stora kapital gjort att vi som en av stiftarna åter behöver engagera oss i diskussionen kring hur dessa pengar bäst ska gynna djursjukvården i vårt land.

Pekka Olson                                Ulf Uddman

Med vänlig hälsning
Ulf Uddman
VD
Stab
Svenska Kennelklubben

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #jaktjournalen #skk #uddman #agria #hundförsäkring #intvestment #riskkapitalister #pekka #evidensia #anicura

Husdjur
Husdjur
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.