Agria SKK forskningsfond delar ut 11 miljoner för fler friska djur

Foto: pressmeddelande Agria

Vem vill inte veta mer om risken för svenska hundar att insjukna och dö i cancer, om kirurgi är den bästa behandlingen vid korsbandsskador och hur våra sällskapskaniner egentligen mår? Det är några av de tolv nya forskningsprojekt som tar del av årets fördelning på nära 11 MSEK från Agria SKK forskningsfond.

– Med dagens stöd till de tolv nya projekten har Agria har bidragit till forskning för ökad djurhälsa i 85 år!  Det känns fantastiska bra att vi fortsatt kan vara en kraft för ökad hållbarhet och djurvälfärd, men också till gagn för människors ökade välbefinnande och hälsa, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Nära 11 MSEK fördelas av Agria SKK forskningsfond mellan tolv nya forskningsprojekt samt elva pågående projekt som får finansiering för ytterligare ett år. Hälften av de nya projekten har veterinärmedicinsk inriktning medan 40 procent fokuserar på relationen mellan djur och människa och resterande 10 procent på djurens välfärd.

Cancer hos hundar i fokus

Många hundar drabbas årligen av cancer och det är hög tid att fördjupa och utveckla kunskapen om varför hundar insjuknar i cancer, risken för dödlighet och andra riskfaktorer som sjukdomen medför. Karolina Engdahl, SLU kommer att identifiera fördelningen av cancer hos hundar och människor, och utvärdera samband mellan miljöexponeringar och cancer hos båda arterna. Förhoppningen är att kunna bidra till att färre hundar insjuknar i cancer och därmed en ökad djurvälfärd.

God hälsa hos både hund och hundägare

Att hundar är viktiga för människor vet många redan, men nu ska kunskapen fördjupas ytterligare.

Under rubriken ”Effekter av fysisk aktivitet hos hund och ägare” kommer Josefin Söder vid SLU att utvärdera effekter av fysisk aktivitet på hull, kroppsmått, metabola parametrar och välbefinnande hos hund och hundägare som motionerar tillsammans. Att minska en stillasittande livsstil hos både hundägare och hund är av yttersta vikt för långsiktigt hållbar god hälsa och välbefinnande hos båda parter.

Andra projekt som kommer att spegla hundarnas inverkan på människor är att undersöka risken för hjärt- och kärlsjukdom bland hundägare och en fördjupning om vänskapsbanden med vår fyrbenta bästa vän.

Årets beviljade forskningsprojekt av Agria SKK forskningsfond för 2023 är:

 • Effekter av fysisk aktivitet hos hund och ägare: One Health perspektiv, 3-årigt projekt
  Josefin Söder, SLU
 • Kvarvarande fontaneller hos småhundar och hundar predisponerade för syringomeli, 1-årigt projekt
  Anna-Maria Kiviranta, Helsingfors universitet
 • Kan hundar påverka risken för hjärt- och kärlsjukdom? 1-årigt projekt
  Catrin Henriksson, Uppsala universitet
 • Granskning och läxa från 20 års djurskydds polisanmälningar från Grönland, 1-årigt projekt
  Emelie Ulrikka Andersen-Ranberg, Köpenhamns universitet
 • Människans bästa vän – emotionell, fysiologisk och beteendemässig synkronisering 2-årigt projekt
  Miiamaaria Kujala, Jyväskylä universitet, Finland
 • Belysning av återkommande virusutbrott bland arktiska hundar, 1-årigt projekt 
  Emelie Andersen-Ranberg, Köpenhamns universitet
 • Cancerepidemiologin i den svenska hundpopulationen, 3-årigt projekt
  Karolina Engdahl, SLU
 • Behandling av korsbandssjukdom hos små hundar. Är kirurgi alltid nödvändig? 3-årigt projekt Elena Modal, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
 • Effekterna av sociala förhållanden på sällskapskaniners välfärd, 1-årigt projekt
  Cecilie Ravn Skovlund, Köpenhamns universitet
 • Behandling av separationsrelaterade problem hos hundar, 2-årigt projekt
  Iben Meyer, Köpenhamns universitet
 • Identifiering av nya epilepsigener hos labradorretriever, 1-årigt projekt
  Hannes Lohi, Helsingfors universitet
 • Utveckla DNA-test för atopisk dermatit hos engelsk setter och gordon setter, 2-årigt projekt Frode Lingaas, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund #vetzoo

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regeringen vill flytta ledarhundsverksamheten ­– SRF kritiskt

Regeringen kommer föreslå att ansvaret för ledarhundsverksamheten ska flyttas från Synskadades Riksförbund, SRF, till Myndigheten för delaktighet. Det skulle innebära att man river upp en välfungerande verksamhet som utförts i över 15 år.
­­­­­ – Vi är besvikna på regeringen som vill flytta en väl fungerande verksamhet från Synskadades Riksförbund till byråkrater på en myndighet, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Sedan 2006 har SRF ansvaret för ledarhundsverksamheten enligt en särskild lag (2005:340). Enligt lagen har vi myndighetsansvar gällande att besluta om dispositionsrätt, tilldelning och återtagande av ledarhund.

Ledarhundsverksamheten innehåller också många andra delar. Det handlar bland annat om att se till att rätt ledarhund hamnar hos rätt förare, genomföra kurser för ledarhundsförare, ansvara för support i samverkan med våra upphandlade leverantörer och ge ledarhundsförare råd och stöd i veterinära frågor. Verksamheten innefattar även flera olika kompetensområden, varav vissa är unika i Sverige.

I juni föreslog socialdepartementet en ny lag som innebär att myndighetsutövningen och all annan verksamhet som rör ledarhundar ska föras över från SRF till en förvaltningsmyndighet. Verksamheten föreslås flyttas till den statliga Myndigheten för delaktighet, MFD.

Den 24/1 träffade SRF socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall med medarbetare och regeringen gav beskedet att man går vidare med lagförslaget.  

När förslaget gick ut på remiss var många remissinstanser kritiska till en flytt. SRF är bekymrade över regeringens beslut som, om det verkställs, river upp en välfungerande verksamhet som legat hos SRF i över 15 år.

– Vi är besvikna på regeringen som vill flytta en väl fungerande verksamhet från Synskadades Riksförbund till byråkrater på en myndighet. Det är vi som sitter på den unika expertisen men vi kommer fortsätta driva vår sak för att ledarhundsverksamheten blir kvar hos oss på SRF, säger Niklas Mattsson.

En farhåga kring en eventuell flytt av ansvaret för ledarhundsverksamheten är att matchningen kommer försämras. SRF har jobbat tydligt med att rätt hund ska hamna med rätt förare medan MFD verkar tydligare vilja utgå från ett renodlat kösystem, där hundar ska fördelas enligt löpande band utifrån en lista.

Det främsta argumentet för att flytta verksamheten från SRF handlar om att regeringen anser att myndighetsuppdrag ska skötas av myndigheter. Men då missas att det finns fler exempel på intresseorganisationer som också är myndighetsutövare, så som a-kassorna, Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet.

– Varför vill socialdepartementet slå sönder en välfungerande verksamhet? Vi har helhetsperspektivet som behövs och dessutom tar det tid att bygga upp den specialkompetens som krävs. Synskadade i behov av ledarhund riskerar att hamna i kläm, säger Niklas Mattsson.

Enligt regeringens planering ska en lagrådsremiss finnas klar i april och en proposition läggas fram i riksdagen i början av juni. Den nya lagen ska sedan träda i kraft redan den 1 januari 2024.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Korsningar mellan hund och varg, varghybrider rör sig i Finland

Minst fyra varghybrider som är korsningar mellan hund och varg har upptäckts i en vargflock som rör sig i södra Karelen i Finland. Finlands regering uppmanar jägare att söka dispens för att skjuta hybriderna, skriver Nyheter24.

Varghybrider kan vara mindre skygga för människor än vargar i allmänhet. Vargstammens genetiska livskraft i Finland hotas av den invasiva främmande arten varghybrid. Varghybriderna bör så fort som möjligt avlägsnas ur naturen, innan de hinner föröka sig och korsa sig med vargarna. Det är viktigt för att skydda vargstammen.

 Flocken med varghybrider som rör sig i Ylämaa i Finland lever i huvudsak på den ryska sidan av gränsen.

Förbjudet att sälja varghybrider

Man får inte sälja varghybrider i Sverige, det är till och med olagligt att ens påstå att en hund har ett nära släktskap till vargen. Detta för att det inte ska förekomma ett intresse att sälja och köpa varghundar och på så vis skydda vargen som art.

Som varghybrid räknas korsningar av en varg och en hund i de fyra första generationerna. För några år sedan misstänkte polisen att det förekom en systematisk import av vargar och uppfödning av varghybrider på flera orter i Finland.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Länsstyrelsens försäljning av omhändertagna hundar stoppas

”Kammarrätten underkänner länsstyrelsens motivering till beslutet att omedelbart sälja en kvinnas omhändertagna hundar.
Eftersom hundarna redan var omhändertagna när beslutet fattades fanns det ingen risk att de skulle fara illa. Länsstyrelsens beslut om att omedelbart sälja hundarna dras därför tillbaka”, skriver Dagens juridik.

Ifjol i oktober beslutade Länsstyrelsen i Skåne att omhänderta en kvinnas åtta hundar med omedelbar verkan. I november tog Länsstyrelsen beslut om att hundarna omedelbart skulle säljas eller överlåtas. Fyra av hundarna var måttligt avmagrade och att tre av dem hade infektioner. Enligt veterinärens bedömning hade flera av hundarna utsatts för lidande i åtminstone tre månader, skriver Dagens Juridik.

Hundägaren överklagade beslutet om att hundarna skulle säljas eller överlåtas och nu har Länsstyrelsen fått bakläxa, Kammarrätten anser att hundarna inte behöver omplaceras utan kan hållas uppställda trots omfattande kostnader.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Spela onlinespel när du går med din hund

För hundälskare och hundmänniskor är promenaderna med människans bästa vän många och allt som oftast väldigt fridfulla. Eftersom du är ute och går ett par gånger om dagen och den ena promenaden är längre än den andra går många minuter och timmar åt till detta. Vad många däremot inte tänker på är att du kan använda tiden till så mycket annat. Många onlinespel gör sig alldeles utmärkta när ni är ute och traskar!

Först och främst får vi vara tydliga med att säkerheten går först! Håll alltid din hund under uppsikt och se till att din gångbana är fri. Är den biten klar kan du börja kika på olika onlinespel som går bra att spela när du är ute och går med din hund. Allt från ordspel som Wordfeud till spel på casino i mobilen passar in på ämnet. Kika på Lyllo Casino för mer av den sistnämnda kategorin.

Det finns mängder av olika upplevelser att sätta tänderna i. Det ena spelet lämpar sig bättre än andra att spela, dels i mobilen och dels när du är ute och går. Har du en hund med dig gäller det att kunna vara uppmärksam på omgivningen, något som flera av spelen nedan tillåter. Det finns någonting för alla spelare och om du har tröttnat på det ena äventyret är det bara att ta del av nästa som väntar.

· Pokémon GO

· Wordfeud

· Subway Surfers

· Quizkampen

· Book of Dead

· Candy Crush Saga

Pokémon GO

Sommaren 2016 slog Pokémon GO ner som en bomb i världen av mobilspel. Den populära TV-serien gjorde comeback i form av ett otroligt underhållande och mer eller mindre beroendeframkallande spel till mobilen. Det engagerade människor i alla åldrar som gav sig ut i städer, byar och allt däremellan i jakten på nya Pokémons.

Pokémon GO är ett så kallat platsbaserat spel som har en förstärkt verklighet. Spelet finns tillgängligt både för användare med iOS och med Android. Även om det nu var ett par år sedan Pokémon GO såg dagens ljus är det många som än idag spelar, precis som under sommaren 2016.

Är du ute och går med din hund slår du två flugor i en smäll. Samtidigt som både du och hunden får motion kan du även fånga diverse Pokémos. Charmen är att det finns en hel del logik bakom spelupplevelse. Om du ska fånga en Pokémon som trivs i vatten är det också nära vattendrag du ska gå.

Det kanske finns en risk att du förväxlar din hund med en Pokémon, vilket säkerligen har hänt när någon är väldigt inne i spelet. Om du laddar ner Pokémon finns det en stor chans att du inom kort får motivation till att ta promenader även utan hunden som sällskap.

How To Train Your Dog to Walk Perfectly! This is all you have to do!

Wordfeud

Nästa spel är i ett något lugnare tempo än Pokémon GO, även om det är minst lika kul enligt många. Wordfeud härstammar från klassikern Alfapet och är ett spel framtaget för att du ska kunna spela mot vänner och bekanta samt även främlingar direkt i din mobiltelefon eller surfplatta.

Wordfeud finns tillgängligt både för iOS och Android. Det är ett spel som i detta digitala format lanserades redan 2011 och var en app redan på tidigare versioner av Apples enheter. Du spelar över ett 15×15 stort bräde och får därefter slumpmässiga bokstäver som du ska bilda ord med. Till din hjälp har du även bokstäverna som din motståndare lägger ut. Längre ord med större kreativitet genererar i regel mer poäng. Om du dessutom prickar någon av bonusrutorna kan din poäng både dubblas och tripplas. Den som har flest poäng när någon spelare får slut på antalet bokstäver vinner.

Du kan spela Wordfeud både i enkelmatcher men också genom turneringar. Wordfeud är ett alldeles utmärkt spel att spela när du är ute och går med din hund. Det går inte på tid och skulle något dyka upp i det verkliga livet kan du utan problem lägga ner mobilen i fickan och fortsätta senare.

Subway Surfers

Från skaparna Kiloo kommer det fartfyllda spelet Subway Surfers. Precis som namnet avslöjar går spelet ut på att surfa på tågrälsen. Låter det märkligt? Låt oss förklara! Du spelar som en yngling som har tagit med sig sin sprejburk till tågbanan för att färglägga tågvagnarna. Detta fram till att polisen i Subway Surfers tar upp jakten på dig. Därefter gäller det att springa, hoppa, flyga och sväva under, mellan och över tågvagnar som kommer mot dig. Spelet är ständigt rullande och det gäller för dig att swipea på skärmen i precis rätt läge. Skulle du krocka med ett hinder kommer polisen ikapp dig och spelet är förlorat.

Subway Surfers kom redan 2012 och blev en stor framgång bland spelarna. Det var också ett spel som syntes ofta i sociala medier vilket säkerligen bidrog till spridningen. Om du är en spelare som gillar att spela färdigt spel och klara av allting som finns att klara är Subway Surfers ingenting för dig. Det har nämligen inget slut utan fortsätter i all evighet!

För att förtydliga populariteten som Subway Surfers kan stoltsera med är det bara att kolla på siffror. Ser man till antalet nedladdningar var spelet det mest nedladdade mobilspelet under 2010-talet med mer än 2,7 miljarder nedladdningar. Bara en sån sak!

Quizkampen

Ännu ett spel från apparnas begynnelse är Quizkampen, ett svenskt frågesportspel som tillåter tävlande att mäta sina krafter mot varandra i en oerhört rolig typ av quiz. Likt när du spelar Wordfeud kan du här välja att utmana både människor du känner men också totala främlingar.

Spelet går ut på att en av spelarna får välja mellan tre olika ämnen, bland annat sport & fritid, TV & serier, nöje & musik och så vidare. Därefter följer tre frågor som ska besvaras så snabbt och givetvis så korrekt som möjligt. Motspelaren får därefter svara på samma tre frågor innan det är dennes tur att välja ämne.

Så fortsätter det i totalt sju rundor och maximalt 21 rätta svar. Vinnaren får all ära och berömmelse och kan välja att utmana motspelaren igen, förutsatt att denne vill ha revansch. Quizkampen går att spela mot användare med andra enheter och operativsystem.

Trots att Quizkampen har ett par år på nacken har nya uppdateringar gjort att det är en ständigt fräsch app som finns att tillgå. Dagligen finns tävlingar i vilka alla användare får delta och där dagens bästa resultat hamnar på en topplista för allmän beskådan.

Book of Dead

I kategorin casinospel hittar vi Book of Dead, en skapelse från speltillverkaren Play n Go som är en av branschens stora leverantörer av slots. Book of Dead lanserades 2014 och har varit en av marknadens solklara favoriter. Det är en spelautomat som har starka kopplingar till Indiana Jones och det tema som finns i den populära filmserien. Du spelar som äventyraren Rich Wilde när han tar färden till det forna Egypten. I mytomspunna pyramider går jakten efter försvunna skatter och diamanter. Den största skatten är en bok, Book of Dead, som har gett spelet dess namn. Ta del av ett oerhört nervkittlande äventyr som dessutom finns i flera nya varianter. Det är allt som oftast Rich Wilde som står i centrum men med nya mål i sikte.

Book of Dead går att spela både i din dator samt i mobil och surfplatta. Eftersom det är ett spel där du själv bestämmer tempot kan du spela samtidigt som du är ute med hunden. Här tävlar du inte för att komma högst upp några topplistor eller för den delen mot några andra spelare. Du spelar enklast med din mobiltelefon och med BankID som verktyg.

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga är ett spel som många har stiftat bekantskap med en eller annan gång i livet. Det är ett spel som har en förmåga att fängsla spelarna och har så gjort sedan 2012. Det var då appen blev tillgänglig för nedladdning i mobilen och det skulle inte dröja länge förrän spelet var en ordentlig snackis.

I spelet klarar spelaren av olika banor genom att byta färgglada godisbitar av olika slag med andra godisbitar, detta för att bilda kombinationer. Ju större kombinationen är desto större blir den högst tillfredsställande explosionen av godis som följer. Målet är att få bort olika objekt eller att samla speciella godisbitar inom ett visst antal drag.

Till skillnad från ett par andra mobilspel som har nämnts är Candy Crush Saga inte ett spel du direkt spelar mot andra i. Däremot finns det en tävling i att komma så långt som möjligt. Varje avklarad bana låser upp en ny nivå. Det är en liten andel av alla spelare som har gått hela vägen och klarat av det över 12 000 nivåer stora spelet.

Det tillkommer dessutom nya nivåer i Candy Crush Saga vilket gör att det är ett spel som aldrig dör ut. Den som har för avsikt att ta sig hela vägen får lägga ner tid och en hel del energi. Beroende på hur långa dina hundpromenader är kan du med andra ord få gå på en hel del sådana innan du har spelat färdig.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

I samarbete med Lyllo Casino 

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

De smartaste hundraserna – Ny forskning

I en studie vid Helsingfors universitet har man tagit reda på vilka hundraser som löser problem smartast. Flera skillnader hittades mellan hundraserna, till exempel vad gäller social kognition, problemlösningsförmåga och självkontroll.

Smartdog Oy, ett expertföretag inom hundbranschen, rapporterar om forskningen i sitt pressmeddelande.

Forskningsmaterialet bestod av cirka tusen testade hundar. Smartdog är ett företag utvecklat av docent Katriina Tiira, som erbjuder hundägare olika beteende- och kognitiva tester, genom vilka ägare lär sig att bättre förstå sina hundars egenskaper.

Endast de raser där minst 40 vuxna individer hade testats till våren 2022 ingick i studien, då totalt 13 hundraser analyserades.

Forskningen avslöjar dock inte direkt vilka hundraser som är smartast, men tidningen The Telegraph har dragit sina egna slutsatser.

Hundarna deltog i sju tester som mätte kognitiva egenskaper och tre beteendetester.

Signifikanta skillnader hittades mellan raserna i tester som mätte självkontroll, förståelse av mänskliga gester - till exempel att peka finger i en viss riktning – rumslig problemlösning och aktivitetsnivå.

Enligt testresultaten var den bäst presterande hundrasen Malinois, Border Collie kom på andra plats och Hovawart kom på tredje plats.

I testet undersökte man hundens inställning till en okänd personhur hunden reagerade i en ny miljö och beteende i en problemlösningssituation som är omöjlig att lösa.

Å andra sidan hittades inga rasskillnader för hundarnas prestation i uppgifter som kräver logiskt resonemang eller minne.

Border collie har många gånger tidigare ansetts vara den mest intelligenta rasen, men i den finska studien presterade Malinois helt otroligt bra i testerna och fick nästan fulla poäng. Det enda som drog ner betyget var cylindertestet, där hundarna hade som uppgift att hitta en godbit under en ogenomskinlig cylinder.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

4 hobbys du kan ha med din hund

Att göra saker tillsammans med din hund är mycket roligt och ger både dig och din hund en känsla av samhörighet. Ibland är det svårt att ha tid för sin hund och då är det perfekt när du hittar den perfekta hobbyn som din hund kan vara en del av. Här är några förslag på hobbyer du kan ha med din hund: 
 

1. Hemmakväll med din hund

En hemmakväll med din hund är ett av de bästa sätten att spendera kvalitetstid med din hund i vardagen. Det är en perfekt tid att umgås och njuta av varandras sällskap. Ni kan ta en promenad tillsammans, leka med leksaker eller bara mysa på soffan. Samtidigt kan du sätta på en film som till exempel Lassie eller spela spel. Många njuter av att spela på online casino, men vilket casino vinner man mest på? Möjligheten att vinna stort skiljer sig från de olika casinona och de gäller att du hittar ett som har dina favoritspel. Ifall du inte är sugen på att spela kan du göra hemmakvällen extra speciell genom att laga mat tillsammans, som exempelvis kyckling och ris eller fisk och potatis. Att ha en hemmakväll med sin hund är inte bara roligt utan ger också möjlighet till djupare band och större förståelse mellan dig och din bästa vän.

2. Ta med din hund ut på isen

Att ta med sin hund ut på isen är ett spännande vinternöje. Det är en unik upplevelse att se sin hund glida fram på isen, och det är ett perfekt sätt att få lite frisk luft och motion. För att vara ute på isen säkert bör du alltid ha koll på isens tjocklek och se till att den är tillräckligt tjock för att stödja vikten av både dig och din hund. Du bör också ha något som kan fungera som en livlina om något skulle gå fel, samt se till att du har rätt utrustning för att undvika skador. När du väl har kontrollerat alla dessa punkter, kan du bege dig ut på isen med din hund. Det finns inget som slår den frihetskänsla som du får när du ser din hund glida runt i det vackra landskapet.

3. Gå på hundcafé

Du kan ta med din hund till ett hundcafé. Det är en unik upplevelse att få träffa och leka med olika typer av hundar, och det är ett perfekt sätt att tillbringa en dag med din hund. Du kan se en hel del olika raser, lära dig mer om dem och kanske till och med hitta en ny vän. Hundcaféer erbjuder ofta ett unikt utbud av fika för din hund. Dessa små godbitar är ofta väldigt fint tillverkade, vilket gör besöket mer värt det. På ett hundcafé kan du och din hund ha roliga stunder tillsammans och skapa en hobby för er två.

4. Träna din hund i agility

Agility är ett roligt sätt att träna din hund. Det är en sport som involverar att lära hunden att hoppa, klättra, balansera och ta sig igenom hinder. Agility träning kan vara både fysiskt och mentalt utmanande för både dig och din hund. Det är ett bra sätt att bygga upp relationen mellan dig och din hund samtidigt som du tränar den fysiska styrkan och koordinationen. Genom agility träning lär du din hund att lyssna på dina order, vilket gör det till en perfekt hobby. Du kan antingen träna med en instruktör eller ensam hemma i trädgården, men det viktigaste är att ha kul tillsammans.

Det finns många olika sätt att ha roligt med din hund. Att gå långpromenader, träna agility, spela apporteringsspel eller följa med på café är alla bra idéer. Vad är din favorithobby att göra tillsammans med din hund?

I samarbete med Nya Casinon

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En hund som heter Van Gogh har blivit en internetsensation

En hund som målar tavlor har blivit en internetsensation världen över, den sjuåriga Pitbull blandningen Van Gogh bor i Connecticut.

Hunden började förstås inte plötsligt måla tavlor. Det började med att den sjuåriga hunden, en pittbull blandning fångades och togs till ett hundhem, hunden var i ett bedrövligt skick. Han hade blivit allvarligt skadad och sedan övergiven, troligen efter att ha blivit använd som bete i hundslagsmål. Med sitt öra amputerat och hemska utseende var det ingen som ville adoptera honom. Hundhemmet döpte hunden till Van Gogh och lärde hunden måla tavlor, genom att hunden slickar på jordnötssmör och färgerna flyter ut till ett mönster. Hunden har redan målat över 140 tavlor och är en succe’ på TikTok.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Belöning stoppa hundattackerna i Malmö – SKÄNK EN GÅVA

Bild: Djurens Vänner Skåne facebook insamling

Belöning till den som kan stoppa hundattackerna i Malmö – SKÄNK EN GÅVA till insamlingen.

Hjälp oss stoppa hundattackerna i Malmö skriver Djurens Vänner Skåne på sin facebooksida! Det är dags att få stopp på de attacker som sker mot Malmös hundar i form av preparerad mat som placeras i staden. Djurens Vänner Skåne har skapat en insamling där samtliga medel går till belöning till den/de som kan bidra till ansvariga för dåden kan gripas. I botten ligger redan 10.000 kr som donerats av Djurens Vänner Skåne.

Niklas Krig har tröttnat på att inget händer och har startat en egen utredning för att försöka sätta dit förövaren som har skadat så många hundar de senaste åren. I måndags skadades tre hundar svårt då de hade ätit små utslängda bullar med vassa föremål. Niklas har startat en egen hemsida som heter Trygg Hund där du kan registrera dig och få veta allt de senaste som händer runt var nya fynd med vassa föremål hittas. Du kan också göra anmälan om fynd du själv gör på hemsidan.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #malmö #hundattacker #trygghund

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Köttbullar med spikar på flera platser i landet

Den allt större mediebevakningen av de preparerade bullarna, korven och annat ätbart med vassa föremål som hittas i Malmö har fått copycats runt om i landet att agera. Senaste fyndet kommer från Uppsala.

De eller den sjuka person som sprider ut bullar, korvbitar, köttbullar och annat ätbart med spikar, metallföremål, glasbitar och häftstift njuter troligen av alla uppmärksamhet som agerande får i både TV, tidningar och internet. Detta får också andra likasinnade personer att börja placera ut livsfarlig mat till hundar runt om i landet.

Tidigare var det glykoldränkt mat som placerades ut eftersom hundar gärna äter glykol som är sött. Då var det också svårare för hundägaren att uppfatta att det hunden fått i sig var farligt.

HÅLL HUNDEN KOPPLAD – LÅT DEN INTE ÄTA NÅGOT UTOMHUS!

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #mydog #göteborg

Husdjur
Husdjur
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar