Ögonskador på hund bör alltid omedelbart undersökas av veterinär

Ögonskador:  när ögat skadats av yttre våld som t ex rivsår, bitsår, sticksår och skada på hornhinnan misstänks, bör det undersökas snarast. Jämför det skadade ögat/hornhinnan med den friska sidan. Djupare sår ses oftast som en grå konturstörning i den normalt släta och blanka hornhinnan. Ytliga sår kan vara svåra att se utan diagnostisk färgning. Därför bör alltid en ögonskada undersökas av veterinär, om inte omedelbart så senast påföljande dag så tillvida förbättring dessförinnan inte inträffat.

Jag tycker att det är viktigt att hundägare vet hur man behandlar ögonskador så jag publicerar artikeln nedan, med lov av skribenten Olle Görman, Veterinärhuset i Värnamo AB

Unik struktur i kroppen
Hornhinnan är en unik struktur i kroppen. Den är genomskinlig. För att den skall kunna fylla sin uppgift så måste den vara det. Är hela hornhinnan ogenomskinlig så ser hunden eller katten inte på det ögat. Normalt sett är hornhinnan inte utrustad med blodkärl men nerver kan vi konstatera att den har. Det känns om man petar sig i ögat. Hornhinnan består av ett stort antal lager, ungefär som en lök. Alla lager är lika, varandra utom det yttersta och det innersta.

Epitelet – ett skydd mot omvärlden
Det yttersta lagret skyddar hornhinnan för skador och angrepp av bakterier etc. Ett liknande lager finns på hela kroppens utsida. Det heter på fackspråk epitel och är både slitstarkt och motståndskraftigt mot t.ex. bakterieangrepp. Har djuret ett sår i epitelet är det mycket större risk för lokal infektion där.

Stromat – starkt men känsligt
Nästa lager kallas stromat och består av större delen av hornhinnan. Stromat är starkt och väldigt välorganiserat. Det skall vara helt genomskinligt och jämntjockt för att inte orsaka synstörningar för hunden eller katten. Även om stromat är starkt så är det inte bra på att motstå angrepp från bakterier. Tvärtom kan man nog påstå att det är riktigt dåligt på att tampas med infektioner. Mycket snabbt kan den starka, genomskinliga vävnaden i hornhinnans stroma brytas ner av ett bakterieangrepp. Små ytliga sår i hornhinnan kan på kort tid bli väldigt allvarliga djupa och stora sår som hotar hela ögats existens. Bakterier kan, om epitelet är skadat, i västa fall orsaka en nedsmältning av hornhinnan. Får man inte stopp på den processen snabbt är ögat förlorat.

Ett lager med pumpar
Det innersta lagret är ett lager som också har en helt avgörande betydelse för att hornhinnan skall kunna fungera som den gör. Det lagret kallas endotelet och har en del likheter med de celler som finns på insidan i blodkärlen. Hornhinnan består av mindre vätska än vad som gäller för andra delar av kroppen. Hornhinnan kan sägas vara ett uttorkat organ. Men med flit alltså. Det är cellerna i det innersta lagret som ordnar att det är så. De fungerar som små pumpar och pumpar oförtröttligt ut vätska från hornhinnans stroma så att den håller sig genomskinlig. Man märker tydligt när de inte fungerar så bra eller inte räcker till. Då blir hornhinnan mjölkvit på ett större eller mindre område, beroende på hur stor del av endotelet som inte fungerar.

Ödem
Om vätska tränger in i stromat så delar den på de olika skikten och tränger in emellan dem. Hornhinnan blir något tjockare och den välorganiserade strukturen störs. På dessa ställen blir hornhinnan ogenomskinlig och blågrå. Man säger att man fått ett ödem i hornhinnan. Exempelvis kan ett kraftigt förhöjt tryck inne i ögat stör endotelcellerna och gör deras uppgift omöjlig. Vätska tränger då in i hornhinnan och den blir mjölkvit. Även en inflammation inne i ögat kan påverka dessa viktiga celler så att de inte orkar med sin uppgift och hornhinnan blir ogenomskinlig och mjölkvit. När hornhinnans yttre del skadas, som när en hund skrapat sönder en del av epitelet mot en gren i skogen, så får man ibland ett lokalt ödem i hornhinnan. Är såren djupare så är det också vanligare med ödem.

Seg kapsel
En viktig struktur till i hornhinnan skall vi ta upp. Det är en mycket seg och stark kapsel eller hinna som finns innan det innersta lagret i hornhinnan. Den kallas Bowmans kapsel och kan vara den sista räddningen för ett öga som skadats allvarligt. När ett öga drabbas av ett mycket djupt sår så är det risk att det blir ett genomgående så hela vägen in i ögat. I så fall läcker vätskan som finns innanför hornhinnan ut och ögat trillar ihop. Det är mycket allvarligt om så sker och det kan vara svårt att rädda ett sådant öga. Bowmans kapsel är ofta det sista som håller ögat tätt. Ibland kan man se den bukta ut som en klar bubbla i ett stort, djupt hornhinnesår. Då vet man att det är mycket nära att hornhinnan brister helt.

Hornhinnans yttre skydd
Epitelet, stromat, Bowmans kapsel och endotelet utgör tillsammans en unik struktur i kroppen. Den skyddas från yttre påverkan av en tunn tårfilm och ögonlock. Hundar och katter har, till skillnad från oss, tre ögonlock. Det undre, det övre och den s.k. blinkhinnan. Blixtsnabbt stängs ögonlocken när hornhinnan är hotad. Ögonlocken fixar också till tårfilmen, varje gång djuret blinkar, så att hornhinnan hålls fuktig. Samtidigt avlägsnas små partiklar som kan ha hamnat där. Om ögat blir irriterat ökar tårkörtlarna sin tårproduktion och man upplever att ögat rinner. Tårkörtlar och slemkörtlar i ögats slemhinna hjälper till att hålla rent från små partiklar och bakterier. På morgonen ser man ofta en slemkladd i ögonvinkeln, mot nosen till. Ett sätt för kroppen att bädda in och transportera bort skräp från ögat. Hela tiden angrips slemhinnan av bakterier som finns på huden runt ögat och på slemhinnans yta. I normala fall klarar slemhinnan att försvara sig men ibland blir den nedsatt av t.ex. en virusinfektion och har då svårt att stå emot. En del elaka bakterier kan också själva orsaka ögoninfektioner. Det vanligaste är dock att bakterierna som angriper ögat är de som finns runt ögat normalt men som av en eller annan anledning inte hålls i schack. Trots att ögonslemhinnan drabbas av en varig infektion är det ovanligt att hornhinnan blir infekterad.

Det finns inte mycket som kan mäta sig med hornhinnan. Genomskinlig, stark och motståndskraftig mot angrepp. Men den klarar inte vad som helst och har sina svaga sidor. Man får sköta den varsamt om den skadas. Hornhinnan är också vägen in till resten av ögat. Skadas hornhinnan så är ögat hotat.


Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.