Parning av tik och parningsproblem

När skall man para sin tik

Hur många gånger skall man para sin tik under löpet? En del parar sin tik varje eller varannan dag så länge tiken står för hanen, andra säger att det räcker med en eller två parningar. Parar man bara en gång så finns ju chansen att man varit ute förtidigt eller försent, då går tiken tom. Jag rekommenderar att man parar varannan dag så länge hanen vill. Själv parar vi varje dag om hanen är min egen och om han vill.

Det som gör allt mera komplicerat är att en del tikar befruktas redan före 12 dygnet och andra till och med senare än på 20 dygnet. Det kan också ske förskjutningar i den lämpligaste dagen att para, dvs en tik som tidigare har blivit dräktig på 12 dygnet kan i sitt nästa löp bli dräktig på ett senare dygn. Om man är tveksam och tiken inte tidigare blivit dräktig så kan man be sin veterinär att ta ett hormonblodprov, då kan man avgöra när i löpet tiken bör paras. Spermierna lever i flere dygn efter en parning, minst i 4-5 dagar.

Nedan beskriver en veterinär om sina studier i ämnet:

Hur ofta går tikar tomma?

Det har gjorts åtminstone två undersökningar i ämnet:

Den ena (England &Allen 1989) omfattar 422 parningar hos Guide Dogs For The Blind i England och avser golden och labrador retriever samt schäfer, av vilka 85,0 procent valpade.Den andra studien är amerikansk (Daurioet al., 1987) och omfattar 2507 parningar av beagle hos ett läkemedelsföretag, av vilka 90,2 procent valpade. Mot bakgrund av dessa studier skulle man kunna säga att det är ”normalt” att tiotill femton procent av de tikar som paras går tomma. Då ska man dock komma ihåg att dessa stora avelsanläggningar sköts mycket professionellt. Resultatenär nog i genomsnitt något sämre hos vanliga hobbyuppfödare.

En av de vanligaste orsakerna till att tikar går tomma är att de parats på fel dag, en annan vanlig orsak är att hanhunden har dålig spermakvalitet. Detta är lätt att undersöka genom att ta ett spermaprov. Båda dessa orsaker är vesäntligt mycket vanligare än att någondera parten har en infektion som gör att tiken går tom. Av någon anledning är det fortfarande många uppfödare som tror att en antibiotikabehandling behövs för att tiken ska kunna få valpar. Det är alltså inte så. En antibiotikabehandling kan istället ställa till meden hel del problem, istället för motsatsen.

När ska tiken paras?

Inget av våra andra husdjur har en så långdragen löpning som tiken och därtill en så stor individuell variation i såväl löpningens längd som i när under löpningentiken tillåter parning. Det är inte  underligt att det är lätt att missa bästa parningsdagen. Ibland skiljer sig även samma tik åt under olika löpningar. Men vi tar det från början:

Tikens löpningscykel brukar indelas i fyra stadier:

• förlöpningen (proöstrus)

• höglöpningen (östrus)

• efterlöpningen (metöstrus)

 • vilofasen (anöstrus)

Förlöpning:

Som (för)löpningens första dag räknas den dag då tiken har en synlig blodflytning från vulva. Tiken attraherar och är själv intresserad av hanhundar men tillåter inte parning. Stadiet varar i genomsnitt i nio dagar. Hos vissa tikar kan dock förlöpningen vara så kort som två till tre dagar, eller så långt som tre veckor eller mer.

Höglöpning:

Som höglöpningens första dag räknas den dag då tiken tillåter parning. Som dess sista dag räknas den dag då hon vägrar parning igen. Även höglöpningen varar i genomsnitt i nio dagar, men kan också vara antingen bara tre till fyra dagar lång eller tre veckor och längre. Rent allmänt är det särskilt besvärligt att få tikar som är parningsvilliga länge (som har en lång höglöpning) dräktiga eftersom de ofta paras alldeles för tidigt. Det förefaller rimligt att tro att de är på lämplig dag bara för att de är parningsvilliga. Men så är det alltså inte alltid. En tik som har en lång förlöpning har ofta en lite kortare höglöpning, ochvice versa.

Efterlöpning:

Efterlöpningen varar i två till tre månader. Under denna tid är dräktighetshormonets (progesteronets) nivå i blodet hög vare sig tiken är parad och dräktig eller ej. Många tikar blir under denna period skendräktiga, och därmed dämpade i temperamentet. En del tikar har ingen lust att arbeta. Detta är förstås särskilt påtagligt för de hundägare som ägnar sig åt jakt eller bruksprov.

 Löpningslängden varierar

Bland uppfödare är det en utbredd uppfattning att tikar ska paras under löpningens tionde till fjortonde dag. Även om det stämmer för många tikar så kan variationerna vara mycket stora. Vissa tikar har en kort löpning, det vill säga en kort sammanlagd förlöpnings- och höglöpningsperiod, på kanske bara tio dagar. Många tikar har en vanlig löpningslängd om 14 till 18 dagar, och andra har en lång löpning om upp till 21 dagar eller mer. Tikar som har lika lång löpning kan ha olika långa förlöpningar och höglöpningar. Detta beror på att även om deras hormonkurvor ser likadana ut och de har ägglossning samma dag i löpningen, så blir de parningsvilliga (visar höglöpning) vid olika tidpunkt i förhållande till ägglossningen.

 Tikens fertila period

De flesta tikar har sin ägglossning i början eller mitten av höglöpningen. Äggen hos hund är omogna då de avges från äggstockarna. Det innebär att de inte är befruktningsdugliga. De behöver ytterligare två till fem dagar efter ägglossning en för att mogna. Därefter lever varje ägg i två till fyra dagar (se fig. 1). Man brukar räkna med att hanhundens spermier lever i åtminstone fyra till sex dagar i tikens livmoder efter parningen. Tiken kan alltså bli dräktig efter en parning som gjorts flera dagar för tidigt i förhållande till ägglossningen. Förutsättningen är att tillräckligt många spermier överlever tills åtminstone några av tikens ägg har avgått och hunnit mogna. Tiken kan även bli dräktig efter en parning alldeles i slutet av höglöpningen. Den period under vilken tiken kan bli dräktig och som hos många tikar är åtta till tio dagar lång, brukar kallas för tikens fertila (fruktsamma) period. Men den mest fruktsamma perioden infaller under de sista två till fyra dagarna av höglöpningen, när alla ägg har avgått, har hunnit mogna och är befruktningsdugliga. Detta kallas för fertiliseringsperioden (befruktningsperioden), och den är alltså cirka två till fyra dagar lång.

DHA påverkar fertiliteten och kullstorleken 

DHA påverkar tikens fertilitet, DHA hjälper tiken att bli dräktig och påverkar valpkullens storlek. Ett forskningsteam studerade nästan 20 000 parningar. Man kom fram till att tikar som fick en omega-3 rik kost hade en förhöjd DHA-nivån i vävnaderna, de var mera fertila, hade lättare att bli dräktiga, fick färre dödfödda valpar och större kullstorlek, även vid upprepad dräktighet.

Om man vet hur länge tiken brukar löpa kan man ha som en praktisk tumregel att låta para henne två till tre dagar innan hon slutar löpningen. Den tik som löper i tio dagar ska helst paras på dag 8 eller 9, den tik som löper i fjorton dagar på dag 12-13 och den tik som löper i 21 dagar  på dag 18-20 och så vidare. Man bör undvika att rikta in sig på att para tiken endast på den allra sista dagen i löpningen. Det är då risk för att flera av äggen har hunnit bli för gamla för befruktning. Det är en balansgång mellan att hitta den dag när alla ägg avgått och blivit mogna, och att undvika att vänta med parningen tills det har blivit för sent. Vissa tikar visar inte tydligt när de har gått ur löpningen, och en del kan tillåta parning trots att det är för sent. Bästa sättet att avgöra när tiken har gått in i efterlöpningsperioden (metöstrus) är att göra ett vaginalutstryk. Det kräver ingen annan utrustning än ett mikroskop.

 Blodprov

En annan och säkrare metod att avgöra bästa parningsdag är att ta ett blodprov för mätning av dräktighetshormonet, progesteron. Detta ligger lågt under första delen av förlöpningen, för att börja stiga några dagar innan ägglossningen och därefter öka kraftigt (Figur 2). Man brukar ange att progesteronnivån vid tidpunkten för ägglossningen ligger runt cirka 15 nmol per liter. Två dagar senare när de första äggen hunnit mogna och det är dags att para tiken ligger progesteronnivån runt 30 nmol per liter. När tiken går ur löpningen brukar progesteronet ligga över 80 nmol per liter. Tiken ska alltså som regel paras när progesteronvärdet är mellan 30 och 75 nmol per liter, vilket visar att hon är i fertiliseringsperioden.
 


 Vaginalutstryk

Hur snabbt progesteronnivån stiger varierar från tik till tik, och det är förstås också avhängigt av hur lång löpning tiken har. En tik som löper i tio dagar har en snabbare progesteronstegring än en tik som löper i 21 dagar eller mer. Det är alltså värdefullt om man vet hur lång löpning tiken brukar ha, för att man inte ska behöva ta en mängd blodprover för progesteronbestämning. Det är bortkastat att ta ett prov innan progesteronet alls ha börjat stiga. Jag brukar därför också rekommendera att man först tar ett vaginalutstryk och väntar med progesteronprov till dess att cellerna i utstryket är fullt förhornade. Detta visar att tiken är i slutet av förlöpningen eller i höglöpning. Tyvärr kan man inte använda sig av vaginalutstryk för att avgöra bästa parningsdag. Vaginalcellernas utseende speglar inte alls progesteronstegringen utan är bara ett mått på löpningshormonets (östrogenets) nivå. Östrogenkurvan ser likadan ut hos en tik som överhuvudtaget inte har någon ägglossning. Med hjälp av utstryket kan man ändå avgöra om tiken är alldeles för tidig, eller om hon istället har gått ur löpningen, vilket ju är en bra hjälp. Om man har möjlighet att testa tiken med en hanhund för att se när hon börjar ställa upp sig så kan detta också ge en god vägledning om när det börjar bli dags att ta ett blodprov för progesteronbestämning. Progesteron analyseras vid Institutionen för klinisk kemi, hormonlab, Box 7038, 750 07 Uppsala. Analysen körs varje vardag och svar fås inom cirka två timmar. För prov som har skickats in erhålls svaret ungefär mitt på dagen dagen efter. Tänk på att posta det så att det kommer fram dagen därpå. Det finns också så kallade snabb-kits. De tar en halvtimme att köra och kan användas på klinikerna, vilket är praktiskt till exempel under helger och kvällar. Dessa kits är dock inte lika exakta, och som regel behöver man ta flera prover under löpningen. Noggrann analys är viktig framför allt m man ska resa långt för att para tiken, eller om man ska inseminera med djupfryst sperma. För att optimera chanserna för dräktighet och för att få en bra kullstorlek bör man om möjligt alltid låta para eller inseminera tiken minst två gånger. Med tanke på spermiernas överlevnadstid räcker det i normalfallet att para eller inseminera tiken varannan dag.

Dräktighetsperiodens längd

Dräktighetstidens längd hos hund brukar anges till 63 +/- 5 dagar, räknat från första parningsdagen. Den stora variationen om tio dagar i en relativt sett så kort dräktighetstid som 63 dagar beror framför allt på tikens långa fertila period. En tik som paras tidigt under löpningen kommer att ha en längre dräktighetsperiod än den som paras sent i löpningen. Om man beräknar dräktighetstidens längd från ägglossningens början så går nästan alla tikar 63 dagar. Om man istället beräknar den från fertiliseringsperioden, det vill säga de bästa parningsdagarna, så går de dräktiga cirka 61 dagar. Har tiken haft en eller flera kullar förut, så kan man alltså ha god hjälp av detta förhållande när man ska beräkna bästa parningsdag.

 Källa:Veterinär CATHARINA LINDE-FORSBERG är professor vid Institutionen för obstretik och gynekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Litteratur: Daurio, C.P., Gilman, R., Pulliam, J.D. and Seward, R.L. (1987) Reproductive evaluation of male Beagles and the safety of ivermectin. American Journal of Veterinary Research 48, 1755-1760.

England, G.C.W. and Allen, W.E. (1989) Seminal characteristics and fertility in dogs. The Veterinary Record 125, 399. 

Linde-Forsberg, C. (1994) Accurate monitoring of the oestrous cycle of the bitch for artificial insemination. Proceedings 19th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association, Durban, South Africa, 601- 605.
Husdjur
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

29 svar på Parning av tik och parningsproblem

 1. Rebecca skriver:

  Om en tik har bliit parad i flera dagar i följd.Vilket parningsdatum är det då som gäller?Ska man räkna 63 dagar framåt från första parningstillfället eller är det sista parningstillfället som gäller +/- 5 dagar?

 2. caroline skriver:

  Hej!!Tack för en bra sida,detta har du gjort bra.jag har en fråga.Jag har en boarder collie tik,som är så skum med sina löp.man kan inte säga från gång till gång när och hur många dagar hon lper,nu har hon blödigt i 3 dagar,bara lite.Har tänkt att para henne för fösta gången.Hon är 4 år så det är hög tid.När ska jag lämna henne hos hannen?så fort hon slutat blöda eller under blödningen?Hade henne hos en hanhund för 2 år sedan,då blödde hon och ställde upp sig men han sköt lösa skott.tacksam för bra svar mvh Caroline,glad påsk

  • Susann skriver:

   Den säkraste metoden att avgöra bästa parningsdag är att ta ett blodprov för mätning av dräktighetshormonet, progesteron. Detta ligger lågt under första delen av förlöpningen, för att börja stiga några dagar innan ägglossningen och därefter öka kraftigt. Man brukar ange att progesteronnivån vid tidpunkten för ägglossningen ligger runt cirka 15 nmol per liter. Två dagar senare när de första äggen hunnit mogna och det är dags att para tiken ligger progesteronnivån runt 30 nmol per liter. När tiken går ur löpningen brukar progesteronet ligga över 80 nmol per liter. Tiken ska alltså som regel paras när progesteronvärdet är mellan 30 och 75 nmol per liter, vilket visar att hon är i fertiliseringsperioden. Lämna hellre tiken lite för tidigt än för sent så är du på den säkra sidan. En del tikar har haft extremt korta löpningsperioder i år, har hört om de som har parat på 4-6 dagen i löpet.Lycka till! Skriv gärna och berätta hur det gick med parningen, blev det valpar eller ej.

 3. Mikaela skriver:

  Tack snälla för all information. Jag har planerat att para min lilla tös vid nästa löpning och det här gav mig jättemycket. =)

 4. Dog News skriver:

  Om tiken känns trång och hanen har svårt att komma in i tiken så kan man använda ”glidmedel” på tikens vulva. Glidmedlet Klick som kan köpas på apotek är smaklöst och ofarligt att förtära.

 5. Lisa Jensen skriver:

  Hejjag undrar hur ung kan tiken vara vid parning? vilken ålder rekomenderar du?Hälsningar Lisa och Molly vov

 6. annelizita skriver:

  hej! jag har en tik som ska paras, hon började blöda för 12 dagar sedan och började vika svansen åt sidan och stå still för 4 dagar sedan och hanen är där och slickar hela tiden men vill inte riktigt hoppa på. Det jag önskar fråga, är inte hon riktigt redo ännu? och börjar tiden gå ut?Mvh Anneli

  • Dog News skriver:

   Annelizita> Man brukar kunna para tiken på dygnen mellan 9-16 dygn efter att blödningen börjat, det varierar från tik till tik vilka daga som är bäst. Det låter som det är för tidigt för din tik ännu eftersom din hane inte ”hoppar”. Prova både morgon och kväll och ge dem tid lycka till!

 7. Anneli skriver:

  Hej!Jag skulle så gärna vilja se hur de är möjligt för hanen att kunna snurra runt och vrida och vända på sej så som de kan göra ibland.Liksom var sitter ”gångjärnet / kullagret” eller vad man nu ska kalla de för.Skulle verkligen hjälpa att veta hur de ser ut. Även tecknade bilder går bra om någon har att visa, bara man ser hur de fungerar.Hälsningar Anneli

 8. Lena Engberg skriver:

  Hej!!!Min fråga till dig är att jag parade min tik i Juli månad på dag 11,12,13,14 men det blev inga valpar då. Jag kom hem med henne på Torsdag dag 14 på Lördagen dag 17 så blev grannens hanhund helt galen när han såg henne ville hoppa ur balkongen. Min tik blöder länge! Jag undrar vilken dag är den bästa parningsdagen. Mvh Lena

  • Dog News skriver:

   Hej Lena,Säkraste metoden för att avgöra bästa parningsdag är att ta ett blodprov för mätning av dräktighetshormonet, progesteron. Om tiken blöder länge så som du beskriver ovan kan det vara klokt att para henne sent i löpet, med början på dygn 14 och framåt upp till dygn 20, vi har haft en tik som blev dräktig då hon parades sent i löpet på dygn 18. Men blodprov är det absolut säkraste sättet att ta reda på när tiken är klar för parning. Lycka till!

 9. Helena skriver:

  Kanonbra sida med mkt ”BRA” information om parning =)

 10. Erik skriver:

  Har en tik här nu för parning. Men hanen vill inte skicka fram penis. Han är på rätt ställe och juckar men kommer aldrig in i musslan finns det något att göra?

 11. Margareta Palmaer skriver:

  Hej, har en liten blandis och var hos veterinären för att köpa foder och passade på att fråga om blodprov för att kunna vara säker när hon är mest mottaglig för att bli dräktig, tjejen i receptionen upplyste mig om att första provet brukar de rekommendera på 7:e dagen och sedan 2 prover till lite senare, beroende på hur det första ser ut. Sedan berättade hon att det kostade 800:-/ prov,
  det blir 2.400:- ! Vad tycker ni andra om det?
  Meta

 12. Maggan skriver:

  Hej jag ar en fråga. Min tik har kommit i höglöp och tiken är 21 månader är det farligt att sätta valpar på henne är det bäst att ge en abort spruta ?Jag vill helst inte det för att vi har planerat att skaffa valpar.Hur länge är tiken och hanen aktiva ? jag har trosor på henne ska jag ta bort dom eller ha dom kvar vad är bäst?Jag var på toa och kom ut och dom satt fast i 5-10 minuter hur stor riks är det att det är valpar då? Hoppas på svar.Mvh Maggan

 13. Carin skriver:

  Hej
  Jag undrar om en tik som ska paras men som strax innan sitter ihop med en kastrerad hanne, om det påverkar hennes fertilitet något, som att hennes kropp skulle tro att hon redan är parad?

  • dognewss skriver:

   Nej det gör det inte men om du upplever att hon ”gått över” inte mera är intresserad så kan det hända hon är ur höglöp, det kan variera stort mellan tikar vilken dag de vill para sig

 14. Sandra skriver:

  Hej!

  Vi har en tik som är en blandning mellan kinesisk nakenhund powderpuff och malteser och väger ungefär 3,5 kg. Vi skulle vilja para henne och har möjligen en handhund, som är en bichon havanaise. Han väger någonstans mellan 6-8 kg. Är han för stor för henne?

  • dognewss skriver:

   Hej, Ja hanen är för stor för henne, du ska välja en hane i samma storlek eller en hane som är mindre för annars kommer tiken inte att kunna föda fram sina valpar det blir stor risk för kejsarsnitt.

 15. sari skriver:

  -sitter här med en tik i löp var hos hanen från dygn 12-14 hanen visar inget intresse tiken sa ifrån första dagen sen var dom bara polare så vi åkte hem nu e hon på dygn 17 blöder än visar inget här hemma viker ej svannsen när man kliar henne funderar om man ska åka till hanen igen har en långresa till honom. hon har blivit parad en gång innan då dygn 14 resultat 2 döfödda valpar sen 2 löp efter tog blodprov dygn 13 visa 7,7 åkte till hanen dygn 16 hon bet ifrån åkte till hanen fram till dygn 21 men hon ville ej ha den hanen han bodde närmare . så frågan är när e hon motaglig för hane.

  • dognewss skriver:

   Det kan variera stort en del tikar måste paras väldigt tidigt i löper med andra sent. En del tikar behöver paras i hemmiljö alltså ni lånar hem hanen som gärna får stå hos er redan lite innan parning så tiken vänjer sig vid hanen. En del tikar gillar inte alla hanar. Blodprov är tillförlitligt men ni behöver lista ut hur tiken vill ha det.

   • sari skriver:

    ja, dom gillar inte alla hanar som man kaske själv tycker e det perfekta har idag varit iväg för att ta blodprov på henne få se vad den visar.

   • sari skriver:

    svar på blodprovet kom 60,6 bara o åka till hanen då

   • dognewss skriver:

    Lycka till

 16. Pingback: Mest lästa artiklarna under året

 17. Pingback: Progesteronprov, parning och dräktighetstest för hundar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.