Känd uppfödare hade 145 hundar levandes i stark urindoft

Valpen på bilden har inget med artikeln att göra

Den 4 mars 2022 gjorde Länsstyrelsen en kontroll av djurhållning hos en världskänd hunduppfödare i Östergötlands län efter en inkommen anmälan. Vid kontrolltillfället hölls totalt 145 hundar på fastigheten. Tolv hundar yngre än fyra månader och 37 hundar var yngre än ett år. Totalt 96 hundar över tolv månader.

Uppfödaren har sedan år 1995 tillstånd att bedriva hunduppfödning med maximalt 72 hundar över fyra månaders ålder, varav 20 avelstikar.

Vid kontrolltillfället uppmärksammades ett flertal brister, flera var allvarliga. Bristerna omfattade bland annat för små utrymmen (inomhus och utomhus), överskridande av tillstånd, avsaknad av miljöberikning, avsaknad av mjuka liggplatser, bristande rastning, eftersatt renhållning av hundutrymmen, avsaknad av tillräckliga väderskydd utomhus, skaderisker i rastgårdar samt att sjuka och äldre hundar inte fått tillräcklig vård.

Vid Länsstyrelsens kontroller har boxarna inte varit tillfredsställande rena och det har luktat skarpt av urin och avföring i inomhusutrymmena.

Den 6 oktober 2022 gjordes en uppföljande kontroll. Vid kontrollen uppmärksammades brister gällande bland annat för små förvaringsutrymmen (inomhus och utomhus), avsaknad av mjuka liggplatser, avsaknad av miljöberikning, bristande tandvård, bristande tillsyn, bristande rastning, eftersatt renhållning, avsaknad av tillräckligt väderskydd utomhus, avsaknad av upphöjda utsiktsposter samt överskridande av tillstånd.

Vid Länsstyrelsens kontroller har hundarna hållits i mer eller mindre för små och kala utrymmen utan någon miljöberikning. Det är viktigt att miljön i ett förvaringsutrymme är miljöberikad för att stimulera hunden till aktivitet och öka dess välbefinnande.

Vid Länsstyrelsens kontroll den 4 mars 2022 uppmärksammades tre hundar som var i behov av veterinärvård. Flera av de äldre hundar saknade samtliga tänder. Uppfödaren brukar inte gå till veterinär för att dra ut tänderna. Att inte gå till veterinär och undersöka hundarnas tänder, framför allt när de är äldre, anser Länsstyrelsen vara oacceptabelt. För att kunna ta bort tandsten som ligger under tandköttet måste hunden sövas. Detta behöver utföras av veterinär. Tandlossning kan vara mycket smärtsamt för hundar.

Då förhållandena tyder på att bristerna fortgått en tid och det inte uppenbarligen kan antas att uppfödaren på eget initiativ kommer att se till att avhjälpa dem finns skäl att förelägga uppfödaren om rättelse enligt nedan, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut daterat 2022-12-06.

 • Se till att hundar som är i behov av veterinärvård tas till veterinär utan dröjsmål.
 • Se till att hundutrymmena är tillfredsställande rena.
 • Se till att samtliga hundar rastas utomhus regelbundet och i tillräcklig omfattning.
 • Se till att samtliga hundar har tillgång till mjuka liggplatser.
 • Se till att samtliga hundar hålls i utrymmen som är miljöberikade.
 • .Se till att bedriva hundverksamheten i enlighet med sitt tillstånd. Uppfödaren får inte hålla fler än 72 hundar över fyra månaders ålder, varav 20 avelstikar.
 • Se till att inkomma med en ny ansökan om tillstånd då nya hundutrymmen tillkommit sedan kennelns senaste tillstånd.
 • Se till att samtliga hundar hålls i utrymmen som är enligt gällande bestämmelser vad gäller boxmått samt rastgårdsmått.
 • Se till att samtliga hundar har tillgång till skydd för väder och vind när de hålls utomhus i rastgård.
 • Se till att samtliga hundar har möjlighet till avskildhet från andra djur. Genom utformningen av de utrymmen där djuren hålls, inredningen eller siktbarriärer ska djuren kunna välja om de vill vara inom eller utom synhåll för varandra.
 • Se till att samtliga rastgårdar innehåller utsiktsposter där samtliga hundar i utrymmet kan stå, sitta eller ligga ner i naturlig ställning.

Den 14 mars 2023 gjordes återigen en uppföljande kontroll, hundarna hölls inomhus vid
kontrollen. Vid kontrollen uppmärksammades brister gällande bland annat otillräcklig rastning av hundarna, ej tillfredsställande rena inomhusutrymmen, för små inomhusutrymmen, avsaknaden av
siktbarriärer i boxarna, tik med valpar som saknade möjlighet att komma från sina valpar, avsaknad av mjuka liggplatser och miljöberikning i vissa boxar, stark doft av urin och avföring i en del inomhusutrymmen, överskridande av tillstånd, bristande åtgärder för god tandhälsa och
bristfällig mental stimulans. Flera av dessa brister är återkommande.

Vid Länsstyrelsens kontroller har boxarna inomhus inte varit tillfredsställande rena och det har luktat skarpt av urin och avföring. Städrutinerna behöver även anpassas efter hundhållningen så att den skarpa lukten av framför allt urin minskas.

Vid ett beslut daterat 2023-07-04 har uppfödaren återigen fått 11 föreläggande enligt djurskyddslagen.

Uppfödaren ligger med på rasklubbens lista över uppfödare och valpförmedling samt Svenska kennelklubbens valpförmedling.

Källa: Dog News har tagit del av Länsstyrelsen beslut som är en allmän handling.

DOG NEWS SVERIGES STÖRSTA HUNDBLOGG

#hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #hundförsäkring #varghybrid #hundattacker #torrfoder #hundmat #kennelhosta

Husdjur
Husdjur
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.