TBE sprids i Västsverige – smittskyddsläkare vill att man vaccinerar sig

tbekarta [3]

Snart är sommaren här och med den kommer fästingsäsongen. Ett bett från den lilla krabaten kan om du har otur medföra smitta av ett virus som orsakar hjärnhinne- inflammation, TBE (tick borne encephalitis). Förra året smittades 39 personer i länet vilket är en kraftig ökning då man i flera år haft i snitt 20 fall. Västra Götalandsregionen uppmanar nu personer i riskområden till vaccination, skriver GP.

Samma risk förekommer hos hundar, vi har själv förlorat en hund i Borrelia och en valpköpare förlorade innan jul sin hund i Borrelia.

Våren närmar sig och det börjar bli aktuellt med TBE-vaccination.
Under 2015 anmäldes 40 fall av TBE i Västra Götaland, varav 39 blev smittade inom länet. De flesta av fallen vårdades på sjukhus, och många uppgav sig ha kvarstående symtom tre till sex månader efter insjuknandet.

Inför årets säsong finns samlad information om exempelvis information om årets vaccin, rutiner kring beställning, TBE-information till allmänheten, med mera. Läs mer om på våra  webbsidor om TBE. 

Källa: Smittskydd Västra Götaland

Vad vet du om Borrelia hos hundar?

Det börjar bli hög tid att fundera över hur du ska förebygga fästingangrepp på din hund. Visste du att Borrelia är en vanligt förekommande fästingburen sjukdom?

Enligt en färsk enkät diagnostiserade drygt nio av tio veterinärer en eller flera hundar med Borrelia årligen. Åtta procent av veterinärerna har mer än 20 fall av Borrelia årligen. Vill du förebygga att din hund får Borrelia så gäller det att vara ute i god tid. Så snart genomsnittstemperaturen kommer upp till sju grader blir fästingarna aktiva. Borrelia är en bakteriell infektionssjukdom som angriper hundens organ, med symptom som allmän smärta, feber, trötthet, hälta, ledvärk och kronisk njursjukdom. Sjukdomen överförs via fästingar till både människor och hundar. I Sverige är det framför allt södra och mellersta Sverige värst drabbade, men även vissa delar av de norrländska kust- och fjällområdena. I till exempel omgivningar runt Stockholm har tre av tio insamlade fästingar visat sig bära på Borrelia. Vissa säsonger och på vissa geografiska platser är siffran ännu högre. Ju mildare vintrar, desto mer växer fästingbeståndet.

Kort sagt: Smittorisken finns överallt där det finns fästingar. Och fästingar trivs i höga gräs och buskage.

Borrelia drabbar årligen många svenskar personer. Men även en stor grupp svenska hundar drabbas av sjukdomen. Särskilt de som ofta vistas i naturen.

En studie från början av 1990-talet pekade på att cirka sex procent av hundarna i Götaland och fyra procent i Svealand hade smittats av Borrelia. En senare studie pekar på att upp till 50 procent av hundarna i vissa områden har vid någon tidpunkt kommit i kontakt med Borrelia. Och mellan 5 och 10 procent av hundarna som kommit i kontakt med bakterien utvecklar en klinisk sjukdom. Borrelia är en lömsk sjukdom som är svår att diagnostisera. Infektionen kan finnas i hundens kropp länge innan den bryter ut i en sjukdom.

Här kommer lite mer fakta om Borrelia:

Så blir hunden smittad

Borrelia överförs via fästingar (Ixodes ricinus). Borreliabakterierna är spiralformade och liknar korkskruvar. Symtomen på Borrelia börjar först långt efter att fästingen har sugit blod. Det dröjer minst 4–6 veckor och ibland ännu längre tid.

Fästingen kan smittas med borreliabakterier då den suger blod i alla sina livsstadier.

Eftersom bakterien mycket ofta förekommer i möss och fåglar överförs bakterien till fästingarna när de suger blod från dessa.

När en smittad fästing börjar suga blod, vandrar borreliabakterier från fästingens tarm över till dess spottkörtlar och förs över till djurets sår via fästingens spott. Ju längre tid fästingen sitter fast, desto större är risken för att borreliabakterien överförs.

Hundar som på naturlig väg har varit i kontakt med Borrelia har inget skydd mot en ny infektion. Hunden kan när som helst smittas om och om igen. Därför är det viktigt att försöka skydda hunden mot fästingangrepp.

Borrelia angriper hundens olika organ

I den inledande fasen kan Borrelia ge symtom som trötthet, minskad aptit och feber. Ofta haltar hunden också och har inflammation i en eller flera leder. Hur allvarligt sjuk hunden blir varierar mycket. Vissa hundar uppvisar endast några eller inga symtom på sjukdom, även om de är smittade.

Efter det akuta förloppet kan många andra av hundens organ angripas. Borrelia kan orsaka problem i leder och njurar.

Svårt att ställa diagnos

Borrelia är en besvärlig sjukdom eftersom den inte alltid ger entydiga symtom. Dessutom är Borrelia svår att diagnostisera sjukdom och många hundägare upplever allt för ofta att hunden blir fel diagnostiserad. Det finns fall där hundar har fått avlivas pågrund av Borrelia.

Det finns inget test som exakt kan säga att hundens symtom beror på Borrelia. Det krävs ofta flera jämförande blodprov och oftast sätts behandling in redan vid misstanke.

Långa antibiotikakurer ingen full garanti

Borrelia kan behandlas genom en långvarig antibiotikakur. Vissa hundar bär dock på sjukdomen i många år trots att de fått behandling. Detta kan leda till akuta och kroniska sjukdomar som nämns ovan.

Ett verksamt vaccin finns

Det första och enda vaccinet som skyddar hundar mot borrelia i Skandinavien heter Trilyme.

Tack vare vaccinet går det idag att förebygga Borrelia effektivt och därmed hålla våra hundar friska och aktiva. Vaccination med Trilyme skyddar hunden mot de tre sjukdomsframkallande europeiska Borreliastammar.

Trilyme reducerar borreliabakterier

Vaccinet förhindrar inte att fästingen biter sig fast, utan den blockerar överföringen av borreliabakterierna från fästing till hund. Vaccinet är inte verksamt mot Anaplasma eller TBE. Man bör därför behandla hunden med ytterliga profylaktiska medel för att förebygga fästingangrepp och andra sjukdomar som Anaplasma och TBE.

Alla aktiva hundar i smittorisken Alla hundar som utsätts för fästingbett kan smittas med Borrelia. Särskilt jakthundar och aktiva brukshundar som vistas mycket i naturen är utsatta för smittorisken. Det kan även vara en god idé att vaccinera familjehundar om de vistas i naturområden. Enligt en färsk undersökning bland 1 546 svenska hundägare svarade 59 procent att de dagligen går med sin hund i skog- och naturområden.

Vaccinera din hund i god tid

Tänk på att vaccinera din hund före eller i början av fästingsäsongen. Första gången vaccineras hunden två gånger med tre veckors mellanrum. Därefter vaccineras den en gång om året – helst sent på vintern eller tidigt på våren så att hunden hinner bilda många antikroppar innan fästingarna blir aktiva när utomhustemperaturen stiger. Valpar kan vaccineras från 12 veckors ålder.

Mera info i PDF fil OmTrilymeBorreliavaccin

Svenska hundar riskerar smittas av Borrelia
– Trots ökat hot behandlar nästan fyra av tio hundägare inte sin hund mot fästingar

För varje år ökar antalet fästingar som svenska hundägare får plocka bort från sina hundar. Var femte fästing bär på borreliabakterier. Dessa kan ge borrelios, en svårupptäckt sjukdom som angriper hundens inre organ och orsakar feber, smärtor, hälta och i vissa fall kronisk njursjukdom. Men trots att det finns ett effektivt borreliavaccin för hundar, struntar nästan var fjärde hundägare att behandla sin hund mot fästingar, visar en färsk undersökning.

Fästingsäsongen i Sverige är snart här. Den varar från när medeltemperaturen går upp 7 grader till dess att vinterfrosten sätter in. Under dessa månader riskerar både hund och människa att smittas av Borrelia, som ger upphov till en av de vanligaste fästingburna sjukdomarna i Norden – borrelios.
Enligt en färsk online-undersökning bland 1 545 svenska hundägare, hittar nästan åtta av tio hundägare fästingar på sina hundar varje år. I genomsnitt fann svenska hundägare 15 fästingar per hund under fästingsäsongen 2013.

Milda vintrar ökar risken
– Antalet fästingar som suger blod på hunden är förmodligen högre, beroende på att många fästingar är små och svåra att upptäcka i pälsen, säger Leif Hokfors, chefsveterinär på Djursjukhuset Hund & Katt i Kumla. Risken att infekteras av Borrelia stiger i takt med att vi får mildare vintrar, vilket gör att antalet fästingar ökar, säger Leif Hokfors.
Det är framför allt områden i södra och mellersta Sverige som är mest drabbade. I vissa områden bär runt 30 procent av de insamlade fästingarna på Borrelia. Enligt undersökningen oroar sig 60 procent av de svenska hundägarna i hög, eller någon, grad över att deras hundar ska smittas av Borrelia. Trots detta så väljer så mycket som 37 procent att behandla sin hund mot fästingar. Ju längre tid en fästing får sitta på en hund, desto större är risken för att hunden smittas av borreliabakterier.

Viktig vaccinera nu
Borrelios är en kronisk och svårdiagnosticerad sjukdom som medför att många hundar riskerar att lida länge innan de får rätt behandling.
Hos människan är en cirkelrund rodnad runt fästingbettet ett tecken på smittan. Men hos hunden finns inga sådana tecken. Sjukdomen kan dessutom ha en lång inkubationstid, ibland upp till fem månader. Den kan bryta ut mitt i vintern när det inte finns några fästingar.
– Jag tror att det finns en okunskap om borrelios. Sjukdomen har diffusa symptom som mycket väl kan förväxlas med andra sjukdomar. Även om ett blodprov visar att hunden träffat på Borreliabakterier så är det inte säkert att det är borrelios som hunden lider av. Men på hundar som är vaccinerade mot Borrelia kan vi mycket lättare ställa diagnos och sätta in rätt behandling i tid, påpekar Leif Hokfors.
– Om man vill ha ett skydd för sin hund mot borrelios innan fästingsäsongen drar igång, är det hög tid att börja vaccinera sin hund nu. Vaccineringen sker två gånger med tre veckors mellanrum. Fullgott skydd får man först en månad efter sista sprutan, säger Leif Hokfors.

Undersökning om svenska hundar, fästingar & Borrelia

 • 79 % av hundägarna hittar fästingar på sin hund minst en gång om året.
 • 23 % hittar fästingar på sin hund varje vecka under fästingsäsongen.
 • Under fästingsäsongen 2013 fann hundägarna i genomsnitt 15 fästingar på sin hund.
 • 89 % av de svenska hundarna går i skog- och naturområden minst en gång i veckan.
 • 37 % av hundägarna förebygger inte fästingangrepp på sin hund.
 • 27 % av de som förebygger fästingar på sin hund, påbörjar behandling först när de upptäcker en fästing på hunden.
 • 21 % av de som förebygger fästingar på sin hund gör det för att skydda hunden mot Borrelia.
 • 60 % av hundägarna oroar sig i hög eller någon grad för risken att deras hundar ska smittas av Borrelia.
 • Trots det har bara 31 % talat med en veterinär om risken för Borrelia och möjligheter att skydda hunden.

Fakta om Borrelia

 • Borrelia är en bakterie som kan orsaka sjukdomen borrelios till såväl hund som människa.
 • Borrelios kan orsaka feber, led- och muskelsmärtor, hälta och i värsta fall kroniska njurproblem.
 • Borrelios är en vanlig fästingburen infektion bland hundar i Norden.
 • De vanligast förekommande europeiska borreliatyperna är: Borrelia burgdorferi, Borrelia afselii och Borrelia garinii.
 • Både förekomsten av fästingar och fall av borrelios har ökat under de senaste åren i Nordeuropa.
 • Upp mot var femte fästing i Sverige är infekterad med Borrelia i vissa områden.
 • Upp till 50 procent av hundarna i vissa områden i Sverige har vid någon tidpunkt kommit i kontakt med Borrelia.
 • Mellan 5 och 10 procent av hundarna som kommit i kontakt med bakterien utvecklar en klinisk sjukdom.
 • Borreliabakterien överförs från fästingen till hunden via fästingens saliv, när den suger blod från hunden.
 • Borrelia överförs normalt först när fästingen har suttit på hunden mellan 24 till 48 timmar.
 • Borrelios kan behandlas och veterinären avgör vilken behandling som blir bäst.
 • Hundar som drabbas av fästingar bör först och främst skyddas med medel mot fästingangrepp, då det finns flera sjukdomar som fästingar kan överföra förutom borrelios, bland annat anaplasmos och TBE.

Källa: DOG NEWS

04a17839ca2a50a26b9820436795a5eb


Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

3 svar på TBE sprids i Västsverige – smittskyddsläkare vill att man vaccinerar sig

 1. Pingback: Fästingar mitt i vintern |

 2. Pingback: I år blir det extra många fästingar |

 3. Pingback: Få hundar sjuka av fästingbett |

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.