Vår stora guide för att välja och jämföra djurförsäkringar – jämfördjurförsäkring.se

bilda

I den här guiden kommer vi på jämfördjurförsäkring.se ta upp allt som är viktigt att tänka på innan du bestämmer dig för en djurförsäkring. Det primära målet med den här artikeln är att skydda din hund samt att täcka alla era unika be-hov med rätt försäkring till bästa möjliga pris. Läs hela guiden här på jämfördjurförsäkring.se

De viktigaste aspekterna att jämföra är oftast vilka och hur mycket av veterinärkostnader försäkringen faktiskt täcker, dess självrisker samt försäkringens undantag.

Varje hund är likt en människa unik med unika behov och förutsättningar. Beroende på hundens miljö, personliga attribut och historik behövs därför ett behovsanpassat försäkringsskydd. Därmed undviker man otrevliga överraskningar när en skada eller sjukdom uppstår. Att betala stora och oförutsedda belopp för vård kan allvarligt anstränga ekonomin om man ej har en försäkring som täcker hundens behov som då även kan ge förödande konsekvenser för din hund.

En hundförsäkring består huvudsakligen av två olika delar: Veterinärvårdsförsäkring som ofta är obligatorisk och Livförsäkring som oftast är ett fritt tillval.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är i regel den obligatoriska delen av en hundförsäkring. Försäkringen skall täcka både undersökning, utredning och behandling vid sjukdom eller skada. Vilka skador och sjukdomar försäkringen täcker skiljer sig emellan försäkringsbolagen samtidigt som en möjlig karenstid och undantag kan vara rådande.

Exempel på innehåll i en veterinärvårdsförsäkring

* Kejsarsnitt Här gäller olika villkor emellan de olika försäkringsbolagen. Premien skiljer sig dels sett till hundens ålder för att få skydd för kejsarsnitt samt även om den har fått ett kejsarsnitt sedan tidigare. En tumregel kan vara att oftast vill det sig att hunden ej skall kunna föda självmant för att erbjudas kejsarsnitt i försäkringen.

* Tandvård Även detta gäller i regel endast vid ett medicinskt behov, det vill säga om hunden behöver korrigera bettet samt om det finns komplikationer sett till dennes mjölktänder.

* Dolda fel Vid dolda fel gäller en del olika tidsbegränsningar bolagen emellan. Ofta vill försäkringsbolagen

att hunden skall ha varit försäkrad en viss period hos dem redan, samt att hunden utan anmärkningar varit veterinärbesiktigad av en veterinär i Sverige. Detta kan vara perfekt att ta upp med en försäkringsförmedlare då de oftast har erfarenhet inom just detta då det inträffat med andra försäkringstagare.

* Ledsjukdomar & implantat Försäkringsskydd som täcker vid ledsjukdomar och led implantat, tidsbegränsningar råder och varierar emellan försäkringsbolagen

* Magnetresonansundersökning (MR) Momentet kräver i regel att undersökningen är medicinskt relevant, något som då fastslås av en veterinär. Men vissa försäkringsbolag erbjuder detta utan att man redan fått ett förhandsbesked.

* Datortomografiundersökning (CT) Momentet kräver i regel att undersökningen är medicinskt relevant, något som då fastslås av en veterinär. Men vissa försäkringsbolag erbjuder detta utan att man redan fått ett förhandsbesked.

Självrisker

Förutom innehållet som dikterar vad och hur en skada eller sjukdom täcker i en hundförsäkring så har man givetvis olika premie-belopp att ta hänsyn till. Detta fungerar på det sättet då prissättningen och även skyddets omfattning kan skilja sig emellan försäkringsbolagen. Försäkringspremien är det pris som årligen betalas för försäkringen och beror på skyddets omfattning.

Man bör jämföra till vilka belopp försäkringen täcker, försäkringstagarens attribut och historisk samt även vilken självrisk man betalar när olika saker in-träffar och nyttjar försäkringen. Vill man betala mindre självrisk, då är det generellt högre pris på premien och tvärtom.

En högre självrisk bör innebära en lägre årlig försäkringspremie

En högre självrisk innebär att allt fler skador som uppgår till en lägre kostnad än den faktiska själv-risken inte heller kommer vara värd att nyttja din hundförsäkring på. Detta då självrisken du betalar (om du nyttjar din försäkring) är högre än den faktiska vårdkostnaden, detta är dock inte vanligt vid omfattande ärenden.

bildb

Avväg hur du vill fördela risken dig och försäkringsbolaget emellan

Du bör även uppmärksamma när det gäller hundförsäkringar att de oftast har två olika självrisker, en fast självrisk samt en rörlig självrisk. Den fasta självrisken betalar man bara vid ett tillfälle under självriskperioden medan den rörliga delen betalas vid varje besök som kräver vård av hunden. Den rörliga självrisken betalas i regel endast när man kommit över det fasta självriskbelopp man betalar för vård. Självriskperioden hänvisar till en daterat fast period där man betalar ett fast belopp vid ett tillfälle.

Livförsäkring

De flesta försäkringsbolag erbjuder ett tillägg i form av en livförsäkring för hunden. Detta hänvisas ofta till som livsbelopp vilket alltså är försäkringsbeloppet hunden försäkras för och bör motsvara hundens marknadsvärde. Detta livförsäkringsbelopp sänks årligen likt ett åldersavdrag på en traditionell sakförsäkring och brukar träda i kraft efter det att hunden passerat 5 års ålder, efter en viss ålder upphör även detta livsbelopp.

Så påverkar hundens ras hundförsäkringen

Prissättningen på din hunds försäkring påverkas till viss del av hundens ras. Statistiken som försäkringsbolagen använder som underlag hjälper dem göra en riskanalys där de avgör hur stor sannolikheten är för att just din hunds ras kommer drabbas av diverse sjukdomar i framtiden. Större hundar lever i regel kortare och har även därmed en högre försäkringspremie.

Så påverkar hundens ålder hundförsäkringen

En del försäkringsbolag erbjuder en ”valprabatt” om man försäkrar hunden hos dem under dess första månader. För bästa möjliga utgångsläge sett till pris, och ibland även villkor bör man alltså försäkra hunden hos rätt bolag från början. Generellt sett är det perioden mellan 1-6 månader där hunden räknas som valp och därmed har fördelaktigare utgångsläge för att försäkras.

De flesta försäkringsbolag försäkrar inte en hund som är över 7 år, de få som gör kräver då att man visar upp ett intyg ifrån veterinären för att de skall ha bättre underlag för bedömning. För mer information om djurförsäkringar kan ni gärna besöka oss på jämfördjurförsäkring.se och dela gärna den här artikeln till era vänner om de behöver hjälp med sin hundförsäkring.

banner1_v2

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.