SLU utser sex nya hedersdoktorer

Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och kommer att promoveras vid högtiden den 7 oktober i år. De sex är professorerna Lawrence Schaffer, Kanada, Erik Teske, Nederländerna, Jonathan Jones och Catharine Ward Thompson, Storbritannien och Edgar B. Cahoon, USA, samt förvaltare Patrik Alströmer, Alingsås.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras i samband med årets doktorspromotion den 7 oktober 2017.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

Professor emeritus Lawrence ”Larry” Schaeffer, universitetet i Guelph, Ontario, Kanada, utses till agronomie hedersdoktor.

Han uppmärksammas för sina insatser inom statistisk genetik och husdjursavel under mer än 40 år. Han har också samarbetat med SLU:s institution för husdjursgenetik och avelsorganisationen Interbull.

Han är också vitt omtalad inte bara för sin egen framstående forskning på området utan också för sin förmåga att föra fram även andras forskningsresultat. Exempel på detta är BLUP (Best linear unbiased prediciton), en avelsmodell använd både för produktions- och sällskapsdjur som egentligen togs fram av Schaeffers handledare Charles Henderson, men som spreds över världen av Schaeffer.

Schaeffer är också upphovsmannen bakom MACE, en avelsmetod som möjliggör jämförelser mellan avelsdjur från många olika miljöer.

Professor Lawrence Schaeffer, hedersdoktor vid VH-fakulteten. Foto: Courtesy of L. Schaffer

Professor Erik Teske, universitetet i Utrecht, Nederländerna utses till veterinärmedicine hedersdoktor.

Han är specialiserad i onkologi, cytologi och epidemiologi och expert på cancersjukdomar hos hundar. Han är också en ofta förekommande föreläsare vid SLU och har varit värd för flera SLU-doktorander i Utrecht.

Han tog veterinärexamen i Utrecht 1981 och disputerade 1993 på en avhandling om non-Hodgkins lymfom hos hundar. Han är i dag chef för onkologiavdelningen på institutionen för kliniska vetenskaper i Utrecht. Han har också många hedersuppdrag och hedersutmärkelser från olika europeiska veterinärorganisationer.

Professor Erik Teske, hedersdoktor vid VH-fakulteten. Foto: University of Utrecht

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Professor Jonathan Jones, Sainsburylaboratoriet i Norwich, England utses till agronomie hedersdoktor.

Han är en världsledande forskare inom växters sjukdomsresistens och en pionjär vad gäller identifiering av resistensgener hos växter. Han och hans forskargrupp har gjort ett omfattande arbete för att förstå interaktionen mellan sjukdomsalstrande organismer och deras värdar hos framför allt två växtfamiljer; potatisväxter och korsblommiga växter.

Hans forskargrupp har också utarbetat nya tekniker för att lättare kunna identifiera försvarsgener i viktiga grödor som karaktäriseras av väldigt stora genom. Hans banbrytande forskning har gett oss väsentligt ökad kunskap om hur växters försvarssystem fungerar.

Professor Jonathan Jones, hedersdoktor vid NJ-fakulteten. Foto: Sainsbury Lab

Skogsvetenskapliga fakulteten (S)

Förvaltare Patrik Alströmer, Alingsås utses till skoglig hedersdoktor.

Han var tills nyligen förvaltare på Östads säteri och har ett mångårigt personligt engagemang i skogsfakultetens verksamhet, bland annat genom att upplåta Östads marker till både undervisnings- och forskningsändamål. Säteriet ägs av Östads stiftelse, som ger bidrag till undervisningsaktiviteter som bedrivs på fastigheten, vilket gör det möjligt att förlägga kurser dit. Säteriet omfattar ca 5 000 ha och erbjuder goda möjligheter för studier av skogsbruk och hur detta kan integreras med andra näringar.

Patrik Alströmer är också intresserad av internationella frågor och engagerad i Euroforesterkurserna. Han var verksam tills i fjol, då han efterträddes av sonen Thore.

Förvaltare Patrik Alströmer, hedersdoktor vid S-fakulteten. Foto: Gustaf Alströmer

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

Professor Edgar B. ”Ed” Cahoon, universitetet i Lincoln, Nebraska, USA utses till agronomie hedersdoktor.

Han är en ledande forskare inom växtbioteknik, framför allt med inriktning på oljeväxter. Han har bl a en egen forskargrupp i Nebraska och har ett mångårigt samarbete med SLU i Alnarp. Hans forskning täcker hela området från gen till fält och han har utfört banbrytande forskning både när det gäller att utvinna oljor för industriellt bruk ur olika oljeväxter och att utveckla grödor med ökat näringsvärde. Han har ett långvarigt samarbete med industrin och har ett 30-tal patent.

Professor Edgar B. Calhoon, hedersdoktor vid LTV-fakulteten. (Foto: UNL)

Professor Catharine Ward Thompson, universitetet i Edinburgh, Skottland utses till agronomie hedersdoktor.

Hon är landskapsarkitekt med fokus på frågor kring barns och gamlas möjligheter att få tillgång till utomhusmiljöer, liksom utemiljöers betydelse för hälsan. Hon har varit verksam som landskapsarkitekt både i Kanada och i Storbritannien. Hennes forskning visar på betydelsen av människors tillgång till högkvalitativa utomhusmiljöer och öppna platser med möjligheter till rika upplevelser för alla.

Hon är grundare av och ledare för Openspace, ett internationellt erkänt forskningscentrum i Edinburgh. Hon har också ett mångårigt samarbete med LTV-fakulteten.

Professor Catharine Ward Thompson, hedersdoktor vid NLT-fakulteten. Foto: Univ. of Edinburgh

04a17839ca2a50a26b9820436795a5eb.jpg

DOG NEWS Sveriges största hundbloggDet här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.