Gift i hundleksaker

Du har säkert köpt en hundleksak i vinyl! Tillverkad av ett mjukt, segt vinyl verkar leksaken vara perfekt för hundvalpens vassa tänder! Men de tillsatser som används för att tillverka mjuk vinyl kan medföra hälsorisker för hundar, särskilt under påverkan av tryck (tugga), flytande (saliv), och värme. Leksaker som dessa bör inte ges till valpar.

Vad är vinyl?
”Vinyl” är det vanliga namnet för polyvinylklorid, eller PVC. Det är en billig plast som används för att göra alla typer av saker. I själva verket finns vinyl nästan överallt. Du och din hund har säkert utsatts för vinyl i era liv.

Klor är ett av vinyls främsta kemiska byggstenar. Det är väl känt att under vissa förhållanden  producerar klor några av de farligaste miljögifter människan har skapat, nämligen dioxiner. Dioxiner orsakar cancer, reproduktions-och utvecklingsstörningar, och immunförsvaret skadas på djur.

PVC i sig är alltför hårt och sprött att använda, så tillverkarna tillsätter ett antal tillsatser som gör den mjuk, flexibel. De kan också lägga till dofter. Dr David Santillo, forskare på Greenpeace Research Laboratories vid University of Exeter i Storbritannien, säger: ”Det kan sluta med en vinyl produkt som endast är en liten del polyvinylklorid plast.” … det är där skon klämmer. Vinyl i sig kan vara relativt säker vid användning, men dess tillsatser är det inte.

De ftalater som används för att mjuka upp PVC är det som ger den så bekanta ”vinyl” lukten. Om du kan känna lukten av vinyl, då inandas du och din hund ftalater. En bra allmän riktlinje är, desto starkare en vinyl produkt luktar, desto större mängd av ftalater innehåller den.

Sex typer som normalt finns i vinyl har identifierats ligga bakom några allvarliga hälsoproblem. De är:

  • DINP (Diisononylftalat)
  • DEHP (dietylhexylftalat)
  • DNOP (di-n-oktyl-ftalat)
  • DIDP (di-iso-decyl-ftalat)
  • BBP (bensylbutylftalat)
  • DBP (dibutylftalat)

Alla sex av dessa kemikalier har förbjudits i EU för användning i barns leksaker och barnavårdsartiklar, och det är till dem som vi hänvisar när vi nämner ”ftalater” i den här artikeln. Barn i livmodern kan påverkas om deras mödrar exponerats för ftalater. Nyfödda och mycket små barn är också sårbara och kan utsättas genom många källor, inklusive bröstmjölk.

EU har förbjudit de sex största ftalater i leksaker för barn och även i många andra produkter som används av barn. Man lagstiftar för människor, men man behöver också skydda djuren!

Det finns ingen specifik lag som gäller för kemiska ämnen i just hundleksaker i Sverige. Däremot finns det regler som kan appliceras för hundleksaker.

Det finns även regler i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach (förordning (EU) nr 1907/2006). Enligt artikel 33 i förordningen är den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller 0,1 procent eller mer av vissa ämnen skyldig att lämna information om detta till konsumenter som begär det.

Informationsplikten gäller ämnen som tagits upp på EU:s kandidatförteckning. Ämnena är särskilt farliga på grund av hälso- och miljöfarliga egenskaper. Bland annat återfinns en del ftalater här.

Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet, den senaste förteckningen finns på den Europeiska kemikaliemyndigheten

Echas webbplats

En svensk version av listan finns på Kemikalieinspektionens webbplats HÄR

Som konsument kan ni begära att få veta om en vara ni handlar innehåller ett ämne på kandidatlistan i mer än 0,1 viktprocent. Butiken ska inom 45 dagar få fram den informationen till er. Ni kan använda er av blanketten på Kemikalieinspektionens hemsidan HÄR

I Reach-förordningens bilaga XVII listas de begränsningar som finns för vissa ämnen i utpekade varor eller produkter. Det finns inget som gäller specifikt för hundleksaker men däremot finns tex en begränsning av kadmium i visst plastmaterial (undantag finns dock).  Se nr 23.

Man kan tänka sig att om det skulle vara en produkt som är mycket skadlig för hundar så kanske det skulle kunna gå under djurskyddslagen. Då kan ni vända er till Länsstyrelsen som har hand om djurskyddsärenden.

’Framework Regulation EC 1935/2004’

Källa: Kemikalieinspektionen i Sverige

KÄLLA HÄR


Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.